Download de review van vijf toonaangevende SMR web-applicaties

The new update of the review is almost finished, expect it to go live in the first weeks of November 2011. The review on this page is the old one […]

SMR web-applications reviewThe new update of the review is almost finished, expect it to go live in the first weeks of November 2011. The review on this page is the old one from May this year, and only available in Dutch. If you want to be notified when the new (Dutch and English) review is available, please subscribe to the mailinglist by downloading the old version on this page.

Wereldwijd komen er steeds meer web-applicaties voor het plaatsen, onderhouden en verspreiden van Social Media Releases (SMR) en online newsrooms. Ook Nederlandse ontwikkelaars laten op dit gebied zien wat ze kunnen. Dit is een mooi moment om een drietal Nederlandse SMR web-applicaties onder de loep te nemen en te vergelijken met twee internationale reuzen. Voor de review is er gekeken naar de web-applicaties van PressDocc, PersPagina, Perstafel, MyNewsDesk en PitchEngine. Dit artikel bevat de algemene conclusies. Indien je ook de reviews met conclusies en waarderingen per SMR web-applicatie wenst in te zien, dan kan je via de volgende link het gehele rapport downloaden.

Download hier de complete review

Pressroom, Newsroom, SMR?
Wanneer we naar de verschillende tools kijken dan is het net alsof ze weinig gemeen hebben. dit komt met name doordat iedere ontwikkelaar weer een andere set aan termen en definities wenst te gebruiken.
Voor een nieuwswaardig bericht dat online wordt geplaatst en waarbij rekening wordt gehouden met de mogelijkheden van “nieuwe media”, komen we te volgende benamingen tegen: social media release, social media news release, social media press release, case, pitch en waarschijnlijk nog vele anderen.
Wanneer de bovenstaande berichten worden verzameld op één pagina, welke bereikbaar is vanuit de eigen website, dan heeft men het over een: online newsroom, pressroom, perskamer, perstafel, etc.
Dit is overigens iets wat de meeste ervaren web-entrepreneurs zullen herkennen: bij de opkomst van het Content Management System (CMS) was hier ook al spraken van, elke ontwikkelaar hanteerde zijn eigen termen en definities.

Meertalig
Aangezien een SMR als doel heeft om een specifieke doelgroep te bereiken, is het van belang dat deze groep de boodschap kan lezen en begrijpen en dit hoeft niet altijd in de taal te zijn die wordt gesproken op de locatie waar het versturende bedrijf is gevestigd. Indien een PR- of communicatieprofessional meerdere accounts beheert voor zijn of haar cliënten, dan is de kans groot dat er in meerdere verschillende talen gecommuniceerd dient te worden. Niet alleen de taal van de release is dan van belang, maar ook de taal waarin de release wordt verspreid via de verschillende Social Media kanalen. Tevens
kan er per verschillende taal een andere contactpersoon worden aangesteld.

Labeling
De verschillende pakketten gaan ieder op eigen wijze om met de labeling van het product. Labeling is vooral een belangrijk onderdeel zodra een tussenpersoon (bijvoorbeeld de PR- of communicatieprofessional) de applicatie gebruikt voor meerdere cliënten. In dit geval kan een zekere vorm van white-labeling (product zonder branding en/of reclame uitingen) interessant zijn. Toch is er onder de vijf web-applicaties niet één die ook op de backsite 100% white labeling toepast. PersPagina steekt er op dit vlak overigens wel ver bovenuit.

prijsstelling
De drie Nederlandse partijen voeren volledig verschillende prijsvoeringen. Waar PressDoc duidelijk de prijsvechter is van het stel, zitten Perstafel en PersPagina duidelijk in een hogere (prijs)klasse. Bij de twee laatst genoemden is dan ook niet mogelijk om bijvoorbeeld eenmalig een release te plaatsen. Overigens biedt MyNewsDesk de duurste abonnementsvorm.

Meten is weten
Drie van de vijf partijen bieden een koppeling met Google Analytics aan. PersPagina geeft aan de koppeling aan te bieden vanaf 15 juni. Het Amerikaanse PitchEngine is daarmee de enige applicatie zonder deze koppeling. Sterker nog, ze tonen enkel het aantal views. MyNewsDesk speelt overigens wel een beetje vals: ze vertonen alleen de statistieken op basis van een eigen account. Het is bij deze applicatie dus niet mogelijk om een eigen Analytics
account/code te laten koppelen aan de pressroom.

Support
PitchEngine en MyNewsDesk bieden beiden de live Helpdesk tool van OLARK. Hierdoor is er rechtstreeks contact. Toch valt het op dat men enkel standaard vragen beantwoord. Dit is toch heel wat anders dan de Nederlandse concurrentie: in de meeste gevallen heb je bij telefonisch support ook meteen één van de ontwikkelaars aan de lijn. De mate van support lijkt overigens direct gekoppeld aan de hoogte van de abonnementstarieven (dit is geen verrassing, maar wel een vermelding waard).

Waardering
De sterrenwaardering voor de verschillende SMR web-applicaties zijn gebaseerd op de relevantie van de tool voor de eigen specifieke doelgroep. Hoe hoger de waardering, des te groter is de focus op de doelgroep-specifieke functionaliteit. De drie sterren waardering voor Perstafel kan in een volgende versie van de review wellicht omhoog indien er met behulp van een demo- account op basis van eigen ervaring beoordeeld kan worden.

Volgende versies
Dit is de eerste versie van de “SMR web-applicatie review”. De verwachting is dat er ergens in september een nieuwe versie volgt. Dan worden er minstens twee Nederlandse (MyReputation en SMPK) en twee internationale (Pressitt en iPressroom) SMR web-applicaties toegevoegd. Tevens worden de huidige reviews bijgewerkt. Ook staan er enkele interviews op de planning met PR- en communicatieprofessionals, ontwikkelaars en SMR pioniers.
Mist u een applicatie in de review? Geef dit dan door via http://basplas.nl of stuur een mail naar plasschaert@me.com.

Lees en deel de review en laat vooral weten wat je ervan vindt via de comments! In september publiceer ik de volgende versie. Door op onderstaande link te klikken meld je je aan voor de mailinglist en ontvang je de link naar het document. Iedereen die zich inschrijft ontvangt in september de volgende versie per mail.

Download hier de complete review

About Sebastian Plasschaert

Msc. Sebastian Plasschaert is a Social Media Personal Coach with 12 years of experience as an IT specialist and trainer. For every Social Media strategy, Sebastian takes into account the features and capabilities of those who must implement the strategy. Besides marketing, he also looks at the use of Social Media across all levels within the organization. At the Technical University of Delft (TUDelft), Sebastian Plasschaert made ​​his mark as a teacher in construction informatics. Furthermore he has 12 years of experience in providing in-company training on a wide range of New Media topics & trends. Sebastian specializes in Social Media Release (SMR) and developed strategies and training-programmes for companies like Koningklijke Horeca Nederland (KHN), VPRA (the only organization for public relations and advertising agencies in the Netherlands), New Business School, Amsterdam (part of Nyenrode Business Universiteit), Imprima and many more. Keywords: Social Media Personal Coaching, Social Media Release, PR2.0, workshops. Google